Idź do

O elektryczności w przyrodzie, atmosferze i przestrzeni okołoziemskiej opowiadał Pan dr Marek Kubicki z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Oddziaływania elektryczne występują w przyrodzie w różnych skalach czasowych i przestrzennych. Mają one znaczącą rolę w kształtowaniu pogody i klimatu na Ziemi. Zależność między ociepleniem klimatu a ilością burz i wyładowań atmosferycznych jest nieliniowa tzn. nie jest bezpośrednia. Pola elektryczne i magnetyczne mogą mieć również duży wpływ na: komórki, organizmy, procesy biologiczne itd.

Na zakończenie spotkania Pan dr Marek Kubicki połączył się ze swoimi kolegami obecnie przebywającymi w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego. Znajduje się ona nad Zatoką Białego Niedźwiedzia w fiordzie Hornsund w południowej części Spitsbergenu. To najdalej na północ wysunięta całoroczna polska instytucja badawcza, zarządzana przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Mieliśmy więc okazję posłuchać jakie badania aktualnie są tam wykonywane i jak wygląda codzienne życie na stacji.