Idź do
Skład Rady Naukowej PNBT
Zarządzenia Rada Naukowa
Zarządzenie zmieniające Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2024 r.
PDF - 343.16 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Kamila Rekowska
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Czas publikacji:
05.07.2024 12:58:26
Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2023 r.
PDF - 349.78 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Kamila Rekowska
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Czas publikacji:
07.12.2023 13:52:18
Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r.
PDF - 197.39 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Kamila Rekowska
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Czas publikacji:
07.12.2023 13:51:42
Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 lutego 2022 r.
PDF - 317.40 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Kamila Rekowska
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Czas publikacji:
07.12.2023 13:50:52
Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2020 r.
PDF - 49.60 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Kamila Rekowska
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Czas publikacji:
07.12.2023 13:44:52
Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2020 r.
PDF - 84.21 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Kamila Rekowska
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Czas publikacji:
07.12.2023 13:50:24
Skład Rady Naukowej PNBT
Rada Naukowa Parku Narodowego "Bory Tucholskie" powołana została Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2020 r. (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 35). Zmiany w składzie osobowym Rady Naukowej zostały wprowadzone Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 32), Zarządzeniem z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Min. Klim.i Środ.poz. 4), Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 42) oraz Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 23).To VI kadencja Rady Naukowej PNBT. Kadencja Rady będzie trwała do dnia 9 września 2025 roku.

Członkowie Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" VI kadencji:

mgr inż. Włodzimierz Pamfil - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu;
dr Katarzyna Bociag - Pracownia Przyrodnicza Pro Natura Pro Homini;
prof. dr hab. Adam Choiński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
dr hab. Jarosław Czochański, prof. Uniwersytetu Gdańskiego - przedstawiciel Samorządu Województwa Pomorskiego;
mgr Marek Ziółkowski - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku;
dr hab. Marcin Kiedrzyński - Uniwersytet Łódzki;
mgr inż. Daniel Kożuch - Wójt Gminy Śliwice;
dr hab. Michał Węgrzyn, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
prof. dr hab. Maria Ławrynowicz - emerytowany pracownik Uniwersytetu Łódzkiego;
mgr inż. Zbigniew Łącki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach;
prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz - Uniwersytet Warszawski;
prof. dr hab. inż. Krystyna Milecka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
dr hab. Agnieszka Piernik, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
prof. dr hab. Józef Szmeja - Uniwersytet Gdański;
dr Barbara Grzesiak - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
dr inż. Zbigniew Szczepański - Wójt Gminy Chojnice;
prof. dr hab. Andrzej Macias - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Liczba odwiedzin:
217
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
System
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Data publikacji:
05.07.2024
Data pierwotnej publikacji:
07.12.2023 11:51:16
Data ostatniej modyfikacji:
05.07.2024 13:19:40
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
05.07.2024 13:19:40
Kamila Rekowska - Edycja artykułu
05.07.2024 13:02:48
Kamila Rekowska - Edycja artykułu
05.07.2024 12:59:37
Kamila Rekowska - Edycja artykułu
08.12.2023 10:31:53
Kamila Rekowska - Edycja artykułu
07.12.2023 14:48:04
Beata Grabowska - Edycja artykułu
07.12.2023 11:57:22
Beata Grabowska - Edycja artykułu
07.12.2023 11:51:16
Kamila Rekowska - Publikacja artykułu
mkis
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020