Idź do
Statut i regulamin organizacyjny
Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Parku Narodowego 
„Bory Tucholskie" określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem nr 34/17 Dyrektora Parku z dnia 8 listopada 2017 roku. Graficzny schemat organizacyjny stanowi załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie nr 28/22 w sprawie zmiany Zarządzenia 34/17 Dyrektora Parku Narodowego "Bory Tucholskie", w sprawie regulaminu organizacyjnego w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"
PDF - 521.15 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Kamila Rekowska
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Czas publikacji:
07.12.2023 12:00:25
Zarządzenie nr 19/21 w sprawie zmiany Zarządzenia 34/17 Dyrektora Parku Narodowego "Bory Tucholskie", w sprawie regulaminu organizacyjnego w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"
PDF - 581.09 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Kamila Rekowska
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Czas publikacji:
07.12.2023 12:00:25
Zarządzenia nr 33/18 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/17 Dyrektora Parku Narodowego "Bory Tucholskie", w sprawie regulaminu organizacyjnego w Parku Narodowym "bory Tucholskie"
PDF - 540.46 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Kamila Rekowska
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Czas publikacji:
07.12.2023 12:00:25
Zarządzenie nr 34/17 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie" w sprawie regulaminu organizacyjnego Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
PDF - 826.06 KB
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
Kamila Rekowska
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Czas publikacji:
07.12.2023 12:00:25
Liczba odwiedzin:
45
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
System
Informację opublikował:
Beata Grabowska
Data publikacji:
07.12.2023
Data pierwotnej publikacji:
22.11.2023 23:08:59
Data ostatniej modyfikacji:
07.12.2023 12:00:25
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
07.12.2023 12:00:25
Beata Grabowska - Edycja artykułu
22.11.2023 23:08:59
System - Publikacja artykułu
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020