Idź do
Struktura własnościowa i majątek
Majątek Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Aktywa Parku – 30 790 658,65 zł, z tego:

A. Aktywa trwałe  – 29 576 314,98 zł, z tego:

I. Rzeczowe aktywa trwałe brutto – 29 576 314,98 zł, z tego:

1) Środki trwałe  – 29 502 842,29 zł

  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) – 10 145 796,93 zł

   b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 15 263 720,11 zł

   c) urządzenia techniczne i maszyny – 278 245,06 zł

   d) środki transportu – 27 944,00 zł

        e) inne środki trwałe – 3 787 136,19 zł

2) Środki trwałe w budowie – 73 472,69 zł

B. Aktywa obrotowe – 1 214 343,67 zł
Liczba odwiedzin:
45
Podmiot udostępniający informację:
<brak tytułu>
Informację wytworzył:
System
Informację opublikował:
Kamila Rekowska
Data publikacji:
08.12.2023
Data pierwotnej publikacji:
22.11.2023 23:14:15
Data ostatniej modyfikacji:
08.12.2023 13:31:31
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
08.12.2023 13:31:31
Kamila Rekowska - Edycja artykułu
22.11.2023 23:14:15
System - Publikacja artykułu
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020