Idź do
W ramach projektu "Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie ośrodkiem kształtowania właściwych postaw społeczeństwa wobec zachowania bogactwa różnorodności biologicznej." powstał zespół obiektów, dzięki którym może być realizowana szeroko pojęta edukacja. Na miejscu mamy do czynienia z Zagrodą Pokazową Zwierząt, Muzeum Przyrodniczym oraz budynkiem dydaktycznym z miejscami noclegowymi dla grup edukacyjnych. Osada, o której mowa położona jest centralnie względem atrakcyjnych przyrodniczo miejsc znajdujących się w Parku i jego bezpośrednim otoczeniu tj. rezerwat, park krajobrazowy czy obszary Natura 2000. Jednocześnie jest to miejsce, do którego łatwo dojechać samochodem, rowerem czy komunikacją miejską z okolicznych miejscowości wczasowych. Z uwagi na tak dobrą lokalizację oraz niezaprzeczalne walory przyrodnicze, miejscowość tę wybrano na budowę Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".