Idź do
PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE”  ZOSTAŁ UTWORZONY  1 LIPCA  1996 ROKU
Położony jest w województwie pomorskim, na terenie powiatu chojnickiego, w granicach administracyjnych gmin Chojnice i Brusy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego „Bory Tucholskie” /Dz. U. Nr 64, poz. 305/ oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego „Bory Tucholskie” /Dz. U. Nr 53, poz. 555/ powierzchnia PNBT obejmuje obszar 4 613,04 ha. Natomiast powierzchnia otuliny wynosi 12 980,52 ha.
Park Podzielony jest na cztery obwody ochronne:

·           Bachorze: 1 519,98 ha

·           Drzewicz: 1 544,96 ha

·           Dębowa Góra: 996,12 ha

·           Wodny: 530,36 ha