Idź do
Na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, przysługują następujące uprawnienia:
1. Zwolnienie z opłat za wstęp do Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
2. 50% ulgi od opłaty za wypożyczenie roweru na 1 dzień.
3. 50% ulgi od opłaty za jednodniowe zezwolenie na amatorski połów ryb.

Zapraszamy!

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znaleźć można na portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej tutaj