Idź do

Udostępnione szlaki

Obecnie wszystkie szlaki na terenie Parku są udostępnione.

Warunki na szlakach

Planując zwiedzanie Parku należy wziąć pod uwagę to, że na ścieżkach dydaktycznych i szlakach turystycznych występuje nawierzchnia piaszczysta oraz nierówności terenu, w tym wystające korzenie drzew.