Idź do

Warunki na szlakach

Planując zwiedzanie Parku należy wziąć pod uwagę to, że na ścieżkach dydaktycznych i szlakach turystycznych występuje nawierzchnia piaszczysta oraz nierówności terenu, w tym wystające korzenie drzew.

Udostępnione szlaki


Obecnie wszystkie szlaki na terenie Parku są udostępnione.