Idź do
W dniu 4 października 2023 roku, w Centrum Edukacji i Turystyki Drawieńskiego Parku Narodowego w Drawnie, 18 parków narodowych, w tym Park Narodowy „Bory Tucholskie” podpisało umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu realizowana będzie modernizacja, rozbudowa i budowa systemów przeciwpożarowych. Łączna kwota na ten cel przekazana przez NFOŚiGW wynosi ponad 52 mln złotych, z czego Park Narodowy „Bory Tucholskie” uzyskał dofinansowanie na kwotę 1 453 193 zł. W uroczystości wzięła udział wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, Główny Konserwator Przyrody. Umowy podpisali ze strony NFOŚiGW p. Sławomir Mazurek – Zastępca Prezesa Zarządu, a ze strony Parku Narodowego „Bory Tucholskie” p. Janusz Kochanowski – Dyrektor Parku.

W ramach środków uzyskanych z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu ochrony przeciwpożarowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” jako element ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, park rozbuduje system łączności radiowej, zorganizuje punkt alarmowo – dyspozycyjny, zakupi lekki wielowirnikowiec do monitorowania zagrożeń. Doposaży w sprzęt bazy zabezpieczenia przeciwpożarowego poprzez zakup pięciu lekkich przyczepek wyposażonych w pompy pływające z zestawem węży, pilarki spalinowe, opryskiwacze spalinowe, podręczny sprzęt gaśniczy oraz sprzęt ochrony osobistej, zakup agregatu gaśniczego ze zbiornikiem o pojemności 400 l oraz ciągnika z napędem na dwie osie wyposażonego w ładowacz czołowy i żuraw z chwytakiem. W celu bezpiecznego przechowywania zakupionego sprzętu oraz jego zabezpieczenia przed działaniem niekorzystnych warunków pogodowych zaplanowano budowę dwóch drewnianych wiat o powierzchni zabudowy 35 m2 każda. Plac manewrowy przed wiatami zostanie utwardzony poprzez ułożenie ażurowych płyt betonowych na podbudowie z kruszywa naturalnego.