Idź do
Wejścia na teren Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Wejść na teren Parku można z każdego oznaczonego szlaku turystycznego lub ścieżki dydaktycznej na terenie Parku. 

Symboliczne wejścia do Parku stanowią drewniane konstrukcje z tablicami informacyjnymi.
Miejsca postojów pojazdów

Na terenie Parku znajduje się pięć miejsc postoju pojazdów:
• na południu Parku, przy miejscowości Klosnowo,
• w miejscowości Bachorze, przy cumowisku łodzi wędkarskich,
• w miejscowości Bachorze, przy wjeździe do osady służbowej Bachorze,
• za miejscowością Bachorze, przy ujściu Strugi Siedmiu Jezior do Jeziora Charzykowskiego,
• za miejscowością Bachorze, przy Punkcie Widokowym Parku.

Korzystanie z tych miejsc jest bezpłatne.

Lokalizację miejsc postoju pojazdów można odszukać na Geoportalu lub na Mapie interaktywnej.