Idź do
Wystawa "Od bartnictwa do owczarstwa"

Miejsce wystawy: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie. Chociński Młyn 5, 89-609 Swornegacie

Wystawa została przygotowana w jednym z pomieszczeń (po byłej kuźni) znajdujących się w odnowionym budynku inwentarskim z 1905 roku. Budynek ten wchodzi w skład Zagrody Pokazowej Zwierząt.
Godziny otwarcia wystawy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.30 (przed zwiedzaniem należy zgłosić się do biura znajdującego się w budynku dydaktycznym)

Wstęp: bezpłatny

Wystawa została podzielona na trzy działy:
I dział – Chociński Młyn dawniej i dziś
Ta część została poświęcona miejscowości Chociński Młyn. Umieszczono tutaj sześć fotografii pochodzących z lat 1960-2020.
II dział – Owczarstwo
Ta część została poświęcona owczarstwu, czyli hodowli owiec, w szczególności owiec świniarek. Można tu m.in. dowiedzieć się o tradycji chowu owiec oraz zobaczyć dawne nożyce do strzyżenia owiec, kołowrotek, runo owiec.
III dział – Bartnictwo
Ta część wystawy została poświęcona bartnictwu. Można więc zapoznać się tu z dawną formą pszczelarstwa leśnego, zobaczyć wykończoną kłodę bartną a tak zadziałek, czyli rozpoczętą kłodę bartną. Na wystawie zostały również zaprezentowane narzędzia bartnicze: leziwo, skobliczka, piesznia i cieślica.