Idź do
Udostępnianie jezior Parku dla amatorskiego połowu ryb odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 15/23 Dyrektora Parku Narodowego "Bory Tucholskie" z dnia 19 października 2023 roku (tekst zarządzenia na stronie BIP)

Amatorski połów ryb w jeziorach znajdujących się na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" dozwolony jest na podstawie pisemnego zezwolenia, którego udziela Dyrektor Parku Narodowego "Bory Tucholskie", w którego imieniu działa osoba przez niego upoważniona (miejsce urzędowania: siedziba PNBT, Charzykowy, ul Długa 33).


Zarządzenie ustala ilość zezwoleń na dany dzień na poszczególne jeziora Parku, w danym roku:

1. Jezioro Ostrowite 5 zezwoleń;

2. Jezioro Jeleń 15 zezwoleń;

3. Jezioro Płęsno 19 zezwoleń;

4. Jezioro Skrzynka 14 zezwoleń.
Dodatkowo na każdym ww. jeziorze określona jest strefa brzegowa dopuszczona do amatorskiego połowu ryb. W terenie początek i koniec strefy oznaczone są czerwoną rybką na drzewie.


Cennik obowiązujący od 2023 roku:

·         20 zł za 1 dzień;

·         40 zł od 2 do 3 dni kolejno po sobie następujących;

·         65 zł od 4 do 7 dni kolejno po sobie następujących;

·         75 zł od 8 do 14 dni kolejno po sobie następujących;

·         90 zł od 15 do 21 dni kolejno po sobie następujących;

·         110 zł od 22 dni do 31 dni kolejno po sobie następujących.

Ww. ceny są cenami brutto.
Dla młodzieży do 18 roku życia, osób niepełnosprawnych i rencistów, żołnierzy służby zasadniczej i pracowników parków narodowych legitymujących się odpowiednim zaświadczeniem ustala się zniżkę wynoszącą 50% stawki zasadniczej.

Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb odbywa się w siedzibie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Charzykowach przy ul. Długiej 33 (opłaty uiszcza się gotówką lub kartą, bezpośrednio w kasie znajdującej się w siedzibie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Charzykowach w następujących dniach robocze:
- we wtorki od 14.00 do 15.00
- w piątki od
8.00 do 9.00


Sprzedaż zezwoleń w innym terminie (nie dotyczy dni świątecznych, sobót i niedziel) możliwa jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 52 3988397 lub mailowym: k.lubinska@pnbt.com.pl Osoby chcące wykupić zezwolenie wędkarskie muszą przedstawić aktualną imienną kartę wędkarską.