Idź do
Oferta edukacyjna Parku Narodowego "Bory Tucholskie" skierowana jest do różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych, osób z różnym stopniem i różnymi formami niepełnosprawności.

Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie (Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie) lub w przypadku zajęć terenowych na terenie PNBT lub na terenie Botanicznej ścieżki dydaktycznej mieszczącej się przy siedzibie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Charzykowach (ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy). W przypadku zajęć terenowych każdorazowo miejsce spotkania z edukatorem zostanie uzgodnione telefonicznie lub e-mailowo.


Park Narodowy "Bory Tucholskie" nie pobiera opłat za zajęcia edukacyjne, warsztaty i prelekcje odbywające się na jego terenie.

Wielkość grupy: max 30 osób 

Po uzgodnieniu telefonicznym terminu zajęć (tel. 52 33 55 127), należy przesłać (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem zajęć) na adres: b.grabowska@pnbt.com.pl zgłoszenie zamówienia zajęć na druku dostępnym do pobrania.
1. Wiosna w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się co wiosną dzieje się w Parku. Poznają wiosenne rośliny i ptaki powracające z zimowisk.
czas trwania zajęć: 2,0 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

2. Poszukiwanie lata na botanicznej ścieżce dydaktycznej Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas zajęć uczestnicy poznają kwitnące w tym okresie rośliny, a także mieszkańców ścieżki botanicznej.
czas trwania zajęć: 2 h
Miejsce realizacji: teren - Botaniczna ścieżka dydaktyczna w Charzykowach
Czas realizacji: maj, czerwiec

3. Jesień w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"
Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się, jakie zmiany w przyrodzie zachodzą jesienią i dlaczego tak się dzieje, a także co o tej porze roku robią zwierzęta w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"
czas trwania zajęć: 1,5 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

4.    Goście w karmniku
Podczas zajęć uczestnicy uczą się rozpoznawać wybrane gatunki ptaków pozostające na zimę w Polsce. Dowiadują się jak i czym najlepiej dokarmiać ptaki.
czas trwania zajęć: 2,0 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

5.    Zwierzęta gospodarskie Zagrody Pokazowej Zwierząt
Podczas zajęć dzieci poznają biologię rodzimych ras zwierząt gospodarskich, ich wymagania pokarmowe, a także dowiedzą się, dlaczego człowiek je hoduje. Odwiedzą również zwierzęta Zamieszkujące Zagrodę Pokazową Zwierząt w Chocińskim Młynie.
czas trwania zajęć: 2,0 h

Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie, Zagroda Pokazowa Zwierząt w Chocińskim Młynie.
Czas realizacji: cały rok
1. Prelekcja połączona z pokazem slajdów pt. W krainie borów i jezior - Park Narodowy "Bory Tucholskie" Zajęcia te mają na celu poznanie walorów przyrodniczych Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
czas trwania prelekcji: ok 1h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

2. Wiosna w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"
Podczas zajęć uczniowie dowiadują się, co wiosną dzieje się w Parku. Poznają wiosenne rośliny i ptaki powracające z zimowisk.
czas trwania zajęć: 2 h sala
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

3. Rok z życia bociana - mieszkańca Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas zajęć uczniowie poznają biologię bociana białego jednego z mieszkańca Parku. Dowiadują się co robi w poszczególnych miesiącach, a także co mu zagraża i jak go chronić.
czas trwania zajęć: 2 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

4. Poznajemy bliżej ptaki Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas trwania zajęć uczniowie poznają środowiska życia ptaków, pokarm jakim się żywią, a także przystosowania do jego pobierania. Uczą się rozpoznawać gatunki po wyglądzie i głosach.czas trwania zajęć: 2 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

5. Pokochaj nietoperze Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas trwania zajęć uczniowie poznają biologię życia nietoperzy, a także fakty i mity, które ich dotyczą. Dowiadują się co im zagraża i jak je chronić.
czas trwania zajęć: 2 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

6. Jesień w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"
Podczas zajęć uczniowie dowiadują się jakie zmiany w przyrodzie zachodzą jesienią i dlaczego tak się dzieje.
czas trwania zajęć: 2 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

7. Grzyby Parku Narodowego "Bory Tucholskie"– rozpoznawanie i znaczenie w przyrodzie
Podczas zajęć uczniowie dowiadują się, co to są grzyby. Poznają grzyby makroskopowe, a także ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka. Dowiadują się, kto korzysta z grzybów w lesie i jak należy je zbierać. Poznają gatunki jadalne i ich trujące "sobowtóry". Uczą się je rozpoznawać.
czas trwania zajęć: 2 h (sala) lub 2,5 h (teren)
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie lub okolice Terenowej Bazy Edukacyjnej w Bachorzu.
Czas realizacji: zajęcia w sali cały rok, zajęcia w terenie w miesiącach wrzesień - październik

8. Drzewa i krzewy Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas zajęć uczniowie uczą się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew i krzewów po budowie morfologicznej (liście, kwiaty i owoce), które można spotkać w Parku i jego otulinie.
czas trwania zajęć: 1,5 h (z wyjściem w teren ok. 2,5 h)
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie oraz najbliższy las i teren wokół ośrodka lub okolice Terenowej Bazy Edukacyjnej w Bachorzu.
Czas realizacji: cały rok, cześć terenowa w miesiącach kwiecień - październik

9. Jesienne odloty
Podczas trwania zajęć uczniowie dowiadują się, jakie ptaki i dlaczego odbywają jesienne wędrówki. Jakie ptaki odlatują, a jakie pozostają na zimę w Parku Narodowym "Bory Tucholskie". Poznają trasy ich lotu, a także zagrożenia, które im towarzyszą. Uczniowie poznają również przysłowia i powiedzenia związane z ptakami.
czas trwania zajęć: 2 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

10. Przyroda Parku Narodowego "Bory Tucholskie" przygotowuje się do zimy
Podczas zajęć uczniowie dowiadują się jak zwierzęta i rośliny przygotowują się do zimy, aby przetrwać ten trudny dla nich czas.
czas trwania zajęć: 2 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

11. Zwierzęta zimą w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"
Podczas trwania zajęć uczniowie nauczą się rozpoznawać tropy i ślady, jakie pozostawiają zwierzęta. Dowiadują się, czy należy dokarmiać zwierzęta zimą. Czy i jak należy dokarmiać ptaki żyjące w otulinie Parku.
czas trwania zajęć: 2 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

12. Leśni mieszkańcy Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas trwania zajęć uczniowie poznają leśnych mieszkańców Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Dowiadują się, które zwierzęta są pod szczególną ochroną poza granicami Parku. Poznają różnice pomiędzy gatunkami w sposobie ich życia, rodzaju pożywienia itd.
czas trwania zajęć: 2 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

13. Budowa warstwowa lasu
Podczas trwania zajęć uczniowie poznają warstwy lasu. Rośliny i zwierzęta tam żyjące, a także dowiadują, jakie zależności są między nimi.
czas trwania zajęć: 2 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

14. Wilk – jeden z mieszkańców Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas trwania zajęć uczniowie poznają biologię życia wilków, a także fakty i mity, które ich dotyczą. Dowiadują się co im zagraża i jak je chronić.
czas trwania zajęć: 2 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

15. Owady Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas zajęć uczniowie poznają budowę morfologiczną i anatomiczną owadów. Uczą się rozpoznawać pospolite owady (charakterystyczne dla danej pory roku). Będą umieli odróżniać stadia rozwojowe owadów. Dowiedzą się, które owady należą do społecznych i co to oznacza. Dowiedzą się o znaczeniu owadów w przyrodzie i życiu człowieka.
czas trwania zajęć: 2 h sala + 1 h teren
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie oraz teren wokół ośrodka
Czas realizacji: cały rok poza częścią terenową dostępną od kwietnia do października

16. Rośliny Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas zajęć uczniowie poznają budowę roślin oraz funkcje poszczególnych organów. Ich przystosowania do życia oraz środowiska, w jakich je spotykamy. Poznają rośliny, które można spotkać podczas wędrówek po Parku Narodowym "Bory Tucholskie".
czas trwania zajęć: 2 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok

17. Otwieram oczy, usta, nos, ręce - poznajemy przyrodę Parku Narodowego Bory Tucholskie" wszystkimi zmysłami
Podczas zajęć w terenie uczniowie poznają przyrodę wszystkimi zmysłami. Odkrywają, że las to nie tylko drzewa.
czas trwania zajęć ok. 1,5 h
Miejsce realizacji: teren leśny wokół Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim
Czas realizacji: od kwietnia do października

18. Park Narodowy "Bory Tucholskie" jako przykład najwyższej formy ochrony przyrody
Podczas zajęć uczniowie dowiadują się, co to są formy ochrony przyrody i jakie występują w Polsce. Dowiadują się, dlaczego i jak chronimy Park Narodowy "Bory Tucholskie". Zapoznają się z walorami przyrodniczymi tego miejsca, a także nauczą się prawidłowo zachowywać na obszarach chronionych.
czas trwania zajęć: ok. 3,5 h
Miejsce realizacji: ścieżki dydaktyczne Parku Narodowego "Bory Tucholskie" (zielona, niebieska lub czerwona)
Czas realizacji: od kwietnia do października
1.    Prelekcja połączona z pokazem slajdów pt. W krainie borów i jezior - Park Narodowy "Bory Tucholskie" lub pokaz filmów poświęconych jednemu z wybranych parków narodowych
Zajęcia te mają na celu poznanie polskich parków narodowych. Podczas prelekcji połączonej z pokazem slajdów pt. "W krainie borów i jezior" uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z walorami przyrodniczymi Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Pozostałe filmy (do wyboru) pozwolą na zapoznanie się z charakterystycznymi cechami poszczególnych parków narodowych.
Czas trwania prelekcji lub pokazu jednego z filmów: ok 1h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok
Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

2.    Historia ochrony przyrody oraz formy jej realizacji w Polsce i Europie
Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, jakie są cele ochrony przyrody w Polsce. Poznają różne formy ochrony przyrody w Polsce, a także wybrane międzynarodowe konwencje o ochronie przyrody. Dowiedzą się, czym one są i dlaczego się je tworzy.
Czas trwania zajęć: 2 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok
Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

3.    Zagrożenia dla obszarów chronionych
Podczas zajęć uczniowie poznają gatunki obce i inwazyjne dla polskiej flory i fauny oraz sposoby ich wnikania. Dowiedzą się, na czym polega ich inwazyjność, a także poznają sposoby ich eliminacji. Dodatkowo dla grup ponadpodstawowych temat może być rozszerzony o zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym.
Czas trwania zajęć: 2 h sala + 3 h teren
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie i teren PNBT
Czas realizacji: cały rok (poza częścią terenową dostępną od maja do października)
Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

4. Poznajemy bogactwo gatunkowe Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas warsztatów uczniowie, pracując w grupach, poznają bogactwo gatunkowe Parku Narodowego "Bory Tucholskie" oraz praktyczne znaczenie pojęcia różnorodność przyrodnicza (bioróżnorodność). Podczas prac terenowych spisują i badają napotkane rośliny, grzyby i zwierzęta. Ćwiczą umiejętność pracy z kompasem i orientowaniem się w terenie.
czas trwania zajęć: ok.1 h (wprowadzenie - sala) oraz 3 h (teren)
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie, teren Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Czas realizacji: od 15 kwietnia do 15 października
Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

5. Poznajemy ekosystemy wodne Parku Narodowego "Bory Tucholskie" i jego otuliny
Podczas warsztatów uczniowie, pracując w grupach, badają i spisują gatunki roślin i zwierząt, tych widocznych gołym okiem nad brzegiem wody i w wodzie. Oznaczają czystość wody za pomocą organizmów wskaźnikowych, a także za pomocą badań chemicznych.
Czas trwania zajęć: 0,5 h (wprowadzenie - sala), 2 h (badania terenowe), 1 h (sala – badanie chemiczne wody)
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie, teren otuliny Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Czas realizacji: od 15 kwietnia do 15 października
Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

6. Jakość wód Parku Narodowego "Bory Tucholskie" - badanie chemiczne wody
Podczas zajęć uczniowie, przeprowadzają proste badania chemiczne wody pochodzącej z wybranych jezior Parku Narodowego "Bory Tucholskie" pozwalające na ocenę ich stanu.
Czas trwania zajęć: 1,0 h
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie
Czas realizacji: cały rok
Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

7. Grzyby makroskopowe Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas zajęć uczniowie dowiadują się, co to są grzyby. Poznają grzyby makroskopowe i mikroskopowe, a także ich znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka. Poznają gatunki jadalne i ich trujące "sobowtóry". Uczą się je rozpoznawać.
Czas trwania zajęć: 1,5 h (sala) + 2 h (teren)
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie oraz teren Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
Czas realizacji: zajęcia w sali dostępne cały rok, zajęcia w terenie od września do października
Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

8. Drzewa i krzewy Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas zajęć uczniowie uczą się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew i krzewów po budowie morfologicznej (liście, kwiaty i owoce) występujące w Parku Narodowym "Bory Tucholskie" i jego okolicy. Dodatkowo uczniowie rysują metodą figur geometrycznych własny klucz do rozpoznawania drzew, który zabierają ze sobą w teren i na tej podstawie m.in. rozpoznają rosnące gatunki.
Czas trwania zajęć: 3 h (w tym 1,5 h w sali pozostały czas to zajęcia w terenie)
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie oraz najbliższy las i teren wokół ośrodka
Czas realizacji: od kwietnia do października
Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

9. Pokochaj nocnych łowców – poznajemy nietoperze Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas trwania zajęć uczniowie poznają biologię życia nietoperzy, a także fakty i mity, które ich dotyczą. Dowiadują się co im zagraża i jak je chronić.
Czas trwania zajęć: 2 h (sala)
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie, 
Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

10. Poznajemy ptaki Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas trwania zajęć uczniowie poznają środowiska życia ptaków, pokarm jakim się żywią, a także przystosowania do jego pobierania. Uczą się rozpoznawać gatunki po wyglądzie i głosach.
Czas trwania zajęć: 2 h (sala) + 2 h (teren)
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie oraz teren Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Czas realizacji: cały rok, poza częścią terenową dostępną od kwietnia do września
Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

12. Owady Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Podczas zajęć uczniowie poznają budowę morfologiczną i anatomiczną owadów. Nauczą się rozpoznawać pospolite owady (charakterystyczne dla danej pory roku). Będą umieli odróżniać stadia rozwojowe owadów. Dowiedzą się, które owady należą do społecznych i co to oznacza. Dowiedzą się o znaczeniu owadów w przyrodzie i życiu człowieka.
Czas trwania zajęć: 2 h sala + 2 h teren
Miejsce realizacji: sala edukacyjna w Chocińskim Młynie oraz teren wokół ośrodka
Czas realizacji: cały rok poza częścią terenową dostępną od maja do 30 września
Wiek: uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.