Idź do

Badania naukowe

Park Narodowy „Bory Tucholskie” od 1997 r. udostępniany jest do badań naukowych. Odbywa się to zgodnie z Regulaminem udostępniania Parku Narodowego "Bory Tucholskie" dla badań naukowych (Zarządzenie Dyrektora PNBT nr 14/19 z dnia 13 maja 2019 r.). Chcąc zgłosić pracę badawczą w Parku należy złożyć Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań naukowych. Następnie Rada Naukowa Parku opiniuje dany temat badawczy i na tej podstawie Dyrektor Parku wydaje decyzję dotyczącą realizacji tematu. W zakresie prowadzenia badań naukowych Park współpracuje z wieloma instytucjami, m.in.: Uniwersytetem im. Adma Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Torunia, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie czy Instytutem Badawczym Leśnictwa. Na terenie Parku realizowane są także prace magisterskie i licencjackie, praktyki studenckie, obozy naukowe i inne służące lepszemu poznaniu zjawisk przyrodniczych czy inwentaryzowaniu zasobów przyrodniczych.