Idź do
GLONY ALGAE

Glony lub inaczej algi to nie jest grupa systematyczna. Tę nazwę stosuje się w odniesieniu do grupy organizmów o podobnych cechach morfologicznych i ekologicznych. W jej skład wchodzą organizmy z kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych (beztkankowych).
Cechami łączącymi gromady organizmów nazywanych glonami są najczęściej: samożywność, udział w pierwotnej produkcji materii organicznej w wodach (mogą to być zarówno duże zbiorniki wodne, jaki i np. wilgotna gleba) oraz budowa beztkankowa.
W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” najlepiej poznano glony występujące w jeziorach. Do cenniejszych należą wszystkie glony tworzące podwodne łąki ramienicowe, np. w jeziorze Ostrowite.
WĄTROBOWCE MARCHANTIOPHYTA I MCHY BRYOPHYTA

Wątrobowce w Parku reprezentowane są przez 35 gatunków (około 11% krajowej hepatikoflory). Spośród nich 8 to gatunki chronione, 2 gatunki wymierające (E), 2 gatunki narażone na wymarcie (V), 6 gatunków rzadkich (R) i 1 gatunek o nieokreślonym stopniu zagrożenia (I).
Mchy natomiast reprezentowane są przez 194 gatunki (około 23 % krajowej muskoflory). Wśród mchów 55 gatunków objętych jest ochroną, 2 gatunki należą do wymierających (E), 7 gatunków narażonych jest na wymarcie (V), 29 gatunków jest rzadkich (R) i 16 gatunków posiada status o nieokreślonym stopniu zagrożenia (I). Występują również dwa obce gatunki.
ROSLINY NACZYNIOWE TRACHEOPHYTA

Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” odnotowano 682  gatunków roślin naczyniowych (stan na 2019 r.), co stanowi około 33% całej flory Polski niżowej i około 40% flory Pomorza Zachodniego. Rośliny naczyniowe tu występujące reprezentują 96 rodzin. Z czego aż 32 rodziny reprezentowane są przez jeden gatunek. Występuje tu także 58 gatunków należących do archeofitów i 33 gatunki należące do kenofitów. Jak dotąd odnotowano 48 gatunków chronionych.