Idź do
Wysokość opłat za jednorazowy wstęp do Parku wynosi:
bilet normalny 6,00 zł (w tym VAT);
bilet ulgowy 3,00 zł (w tym VAT).

Opłat za wstęp do Parku Narodowego "Bory Tucholskie" nie pobiera się w następujących miejscach:
• Terenowa Baza Edukacyjna w Bachorzu,
• cumowisko łodzi wędkarskich w Bachorzu,
• punkt widokowy w Bachorzu,
• ścieżka botaniczna przy siedzibie PNBT w Charzykowach,
• ścieżka rowerowa "Kaszubska Marszruta",
• Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie.

W praktyce oznacza to, że osoby przebywające wyłącznie na wymienionych wyżej obszarach Parku nie muszą posiadać biletu wstępu.

/Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. 2021 poz. 1735)/

Upoważnionymi do ulgowego biletu na teren Parku Narodowego "Bory Tucholskie" są:
• uczniowie szkół i studenci;
• emeryci i renciści;
• osoby niepełnosprawne;
• żołnierze służby czynnej.


Warunkiem udzielenia zniżki w wysokości 50 % (bilet ulgowy) określonej w art. 12 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody jest okazanie przy kontroli dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia.


Opłat za wstęp do Parku Narodowego "Bory Tucholskie" nie pobiera się od:
• mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem (gmina Brusy i gmina wiejska Chojnice)
• dzieci w wieku do 7 lat;
• osób, które posiadają zezwolenie Dyrektora Parku na prowadzenie badań w zakresie ochrony przyrody;
• uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w Parku w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku;
• członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.