Idź do
Park Narodowy „Bory Tucholskie” zaprasza zainteresowane osoby do współpracy w ramach wolontariatu.
 
Wolontariuszem mogą zostać osoby pełnoletnie, które zapoznały się z Regulaminem wolontariatu. Ogólny zakres zadań wykonywanych w ramach wolontariatu określa ankieta zgłoszeniowa. 
Zgłoszenia można przesyłać na adres dyrekcji Parku Narodowego „Bory Tucholskie” lub mailowo na adres: sekretariat@pnbt.com.pl  
O zakwalifikowaniu się na wolontariat jego uczestnicy poinformowani zostaną drogą mailową.