Idź do

Zakup wydawnictw

Wydawnictwa Parku można zakupić:
- w siedzibie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Charzykowach, ul. Długa 33, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00;
- drogą internetową przesyłając wypełnione zamówienie na adres m.kochanowska@pnbt.com.pl lub fax (52) 3988397 oraz wpłacając należność na rachunek Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w BGK Gdańsk nr konta: 52 1130 1121 0006 5599 5320 0001

LOBELIA NR 5/2022. ZESZYT PNBT

Wydawca: Park Narodowy "Bory Tucholskie". Charzykowy, 2019 r.
Czerwony. M. Kochanowska, A. Turowska
ISSN 2080-8178
W kolejnym zeszycie znalazły się następujące artykuły:
Rada Naukowa Parku Narodowego "bory Tucholskie" w latach 1996–2021
"Nie płaczcie, poecie zawsze bliżej obłoków niż ziemi" – wspomnienie o wielkim przyrodniku i poecie profesorze Ludwiku Lipnickim
Sukcesja szatry leśnej Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Charakterystyka Parku Narodowego "Bory Tucholskie" na tle regionalnego zróżnicowania warunków przyrodniczych

LOBELIA NR 4/2020. ZESZYT PNBT

Wydawca: Park Narodowy "Bory Tucholskie". Charzykowy, 2020 r.
Czerwony. M. Kochanowska, A. Turowska
ISSN 2080-8178
W kolejnym zeszycie znalazły się następujące artykuły:
Profesor Kazimierz Tobolski – wspomnienie 
Zagroda Pokazowa Zwierząt w Chocińskim Młynie
"Zostaw w krzakach tego zwierzaka"
Zwalczanie obcych inwazyjnych gatunków roślin w Parku Narodowym "Bory Tucholskie". 10 lat doświadczeń
Ponad 20 lat turystki w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie – to już 10 lat!

LOBELIA NR 3/2019. ZESZYT PNBT

Wydawca: Park Narodowy "Bory Tucholskie". Charzykowy, 2019 r.
Czerwony. M. Kochanowska, A. Turowska
ISSN 2080-8178
W kolejnym zeszycie znalazły się następujące artykuły:
Ponad 20 lat doświadczeń w edukacji. 
Trzecie królestwo – tajemnice świata grzybów Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
Storczyki Parku Narodowego "Bory Tucholskie" i nie tylko.
Ochrona przeciwpożarowa na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
Zmiany poziomu wód wybranych jezior Parku Narodowego "Bory Tucholskie" na podstawie danych monitoringowych.
Czynna ochrona borów chrobotkowych w Parku Narodowym "Bory Tucholskie" – projekt badawczy.

LOBELIA NR 2/2017. ZESZYTY PNBT

Wydawca: Park Narodowy "Bory Tucholskie". Charzykowy, 2017 r.
Czerwony. M. Kochanowska, A. Turowska
ISSN 2080-8178
ISBN 978-83-65916-16-7
Jest to zbiór 6 artykułów dotyczących PNBT, a mianowicie:
Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie
Bielik Haliaeetus albicilla w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"
Zarys paleoekologii Borów Tucholskich, zwłaszcza Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Las – nie tylko drewno!
Wartości kulturowe Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Monitoring drzewostanów na powierzchniach kołowych w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"