Idź do

Zakup wydawnictw

Wydawnictwa Parku można zakupić:
- w siedzibie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Charzykowach, ul. Długa 33, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00;
- drogą internetową przesyłając wypełnione zamówienie na adres m.kochanowska@pnbt.com.pl lub fax (52) 3988397 oraz wpłacając należność na rachunek Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w BGK Gdańsk nr konta: 52 1130 1121 0006 5599 5320 0001

ŚWIAT OWADÓW PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE"

Autor: J. Banaszak
Wydawca: Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Charzykowy, 2003 r.
Stron: 60
ISBN 83-916747-8-9
Publikacja przeznaczona dla osób chcących poznać świat owadów Parku. Znaleźć tu można szereg informacji dotyczących charakterystyki owadów, najważniejszych rzędów. Tu także dowiemy się, jak chronić owady oraz znajdziemy wykaz owadów objętych ochrona gatunkową a stwierdzonych w PNBT.

POROSTY BORÓW TUCHOLSKICH – KLUCZ

Autor: Lipnicki Ludwik
Wydawca: Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Charzykowy, 2003 r.
Stron: 168
ISBN 83-916747-9-7
Książka jest zaproszeniem na spotkanie z listkowatymi i krzaczkowatymi porostami. Należą one do najwartościowszych elementów przyrody Borów Tucholskich, a w szczególności Parku Narodowego. Zachętą do podjęcia próby samodzielnego oznaczania są klucze oparte w większości na łatwych do zaobserwowania cechach morfologicznych; pomocne są tu także opisy poszczególnych gatunków. Liczne zdjęcia maja nie tylko ułatwiać rozpoznanie. Zachęcają do odkrywania bogactwa form, kształtów i barw porostów

TORFOWISKA PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE"

Autor: K. Tobolski
Wydawca: Park Narodowy "Bory Tucholskie
Charzykowy 2006 r.
Stron 174
ISBN83-920151-2-6
ISBN 83-60450-40-4
Proponowane opracowanie obejmuje dwa tematy: ważniejsze wiadomości o torfowiskach oraz charakterystykę obiektów torfowiskowych PNBT. Merytoryczny dział został poprzedzony częścią wprowadzającą dotyczącą wybranych widomości o Borach Tucholskich i o Parku Narodowym.

PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE” NA TLE PROJEKTOWANEGO REZERWATU BIOSFERY

Red.: J. Banaszak, K. Tobolski
Wydawca: Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Charzykowy, 2002 r.
Stron: 362
ISBN 83-916747-3-8
Publikacja jest zbiorem publikacji naukowych z terenu Borów Tucholskich.

PRZYRODA ABIOTYCZNA PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”

Redakcja naukowa: Adam Choiński, Magdalena Kochanowska, Włodzimierz Marszelewski
Wydawca: Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Charzykowy, 2016
Stron: 414
ISBN 978-83-935112-9-7
Publikacja jest zbiorem artykułów naukowych dotyczących m. in. geologii, klimatu i wód Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

PRZYRODA OŻYWIONA PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE” CZĘŚĆ I –ZWIERZĘTA KRĘGOWE

Redakcja naukowa: Aleksander Winnicki, Karolina Lubińska
Wydawca: Park Narodowy "Bory Tucholskie"
Charzykowy, 2021
Stron: 191
ISBN 978-83-946164-0-3
Monografia

MCHY PNBT

Autor: St. Lisowski, I. Melosik, K. Tobolski
Wydawca: Wydawnictwo "homini"
Bydgoszcz-Poznań, 2000 r.
Stron: 103
ISBN83-87933-65-1
Publikacja naukowa powstała w wyniku inwentaryzacji mchów na terenie PNBT

JEZIORA I TORFOWISKA PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE” PRZEWODNIK TERENOWY

Lakes and mires of Bory Tucholskie National Park. Filed guidebook
Red: G. Kowalewski, K. Milecka
Wydawca: Park Narodowy „Bory Tucholskie”
Charzykowy 2006 r.
Stron 189
ISBN83-920151-4
ISBN 83-60450-35-8
Publikacja ta została opracowana przez naukowców prowadzących badania naukowe na terenie PNBT. W sposób przystępny przedstawili swoją propozycję zwiedzania Parku dla osób chcących zapoznać się z jeziorami i torfowiskami Parku. Znajdziemy tu szereg informacji dotyczących np. fizyko-chemicznych właściwości jezior Strugi Siedmiu Jezior, przeszłości jezior lobeliowych, genezy jezior na sandrze Brdy.
Warto także przeczytać artykuł dotyczący obecnego obszaru PNBT na starych mapach. Szczególne polecenia są artykuły dotyczące szlaku jezior lobeliowych (autorstwa prof. dr hab. Józefa Szmei i mgr Rafała Chmary) i szlaku papieskiego (autorstwa prof. dr hab. Kazimierza Tobolskiego).
Książka została opracowana w dwóch językach: polskim i angielskim.