Idź do
Park Narodowy "Bory Tucholskie"
ul. Długa 33
89-606 Charzykowy
tel./fax. +48 52 39 88 397
e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl

godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek
godz. 7.30 – 15.30
Inspektor ochrony danych
Kamila Rekowska
e-mail: iodo@pnbt.com.pl 
Centrum Edukacji Przyrodniczej
Chociński Młyn 5
89-608 Swornegacie
tel. + 48 52 33 55 127,tel. + 48 52 33 55 129

godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek
godz. 7.30 - 15.30
Muzeum przyrodnicze
Chociński Młyn 5,
89-608 Swornegacie
tel. + 48 52 33 55 129

godziny wejść na wystawę:
poniedziałek - piątek
godz. 9.00, 11.00, 13.00

w sezonie turystycznym od maja do końca września godziny udostępniania mogą ulec zmianie

wymagana rejestracja on-line: zarezerwuj-wizyte
Zagroda Pokazowa Zwierząt
Chociński Młyn 5
89-608 Swornegacie
tel. + 48 52 33 55 129

godziny wejść do zagrody:
poniedziałek – piątek
godz. 10.15, 12.15, 13.45

w sezonie turystycznym od maja do końca września godziny udostępniania mogą ulec zmianie
PRACOWNICY PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE":

DYREKTOR
Dyrektor Parku - Janusz Kochanowski
tel. +48 52 398 83 97
e-mail: j.kochanowski@pnbt.com.pl 

Zastępca Dyrektora Parku - Andrzej Ciężki
tel. +48 52 398 83 97 wew. 34
e-mail: a.ciezki@pnbt.com.pl 
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU
Sekretarka - Kamila Rekowska
tel. +48 52 398 83 97 
e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl 
POSTERUNEK STRAŻY PARKU
Komendant Straży Parku - Stefan Pestka
tel. +48 52 398 83 97 wew. 37
e-mail: s.pestka@pnbt.com.pl 

Zastępca Komendanta Straży Parku - Wojciech Wąchała
tel. +48 52 398 83 97 wew. 37
e-mail: straz@pnbt.com.pl 

Strażnik Straży Parku - Marcin Rosiński
tel. +48 52 398 83 97 wew. 37
e-mail: m.rosinski@pnbt.com.pl 
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR
Starszy specjalista ds. kadr i osobowych - Marta Rolbiecka
tel. +48 52 398 83 97 wew. 39
e-mail: m.rolbiecka@pnbt.com.pl
ZESPÓŁ DS. EKONOMICZNYCH
Główny księgowy - Joanna Miszewska
tel. +48 52 398 83 97 wew. 35
e-mail: j.miszewska@pnbt.com.pl

Zastępca głównego księgowego - Karolina Greinke - Sznajder
tel. +48 52 398 83 97 wew. 36
e-mail: k.greinke-sznajder@pnbt.com.pl

Starszy księgowy - Danuta Ciężka
tel. +48 52 398 83 97 wew. 40
e-mail: d.ciezka@pnbt.com.pl

Samodzielny księgowy - Monika Ochojna
tel. +48 52 398 83 97 wew. 36
e-mail: m.ochojna@pnbt.com.pl

Księgowy - Angelina Synak
tel. +48 52 398 83 97 wew. 40
e-mail: a.synak@pnbt.com.pl
SEKCJA DS. ADMINISTRACJI
Starszy referent ds. administracji - Kamila Trzebiatowska
tel. +48 52 398 83 97 wew. 43 e-mail: k.trzebiatowska@pnbt.com.pl 

Referent ds. administracji - Elwira Drobinska
tel. +48 52 398 83 97 wew. 43
e-mail: e.drobinska@pnbt.com.pl DZIAŁ OCHRONY ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH
Główny specjalista ds. ochrony przyrody - Wojciech Błoniarz
tel. +48 52 398 83 97 wew. 42
e-mail: w.bloniarz@pnbt.com.pl 

Konserwator obwodu ochronnego - Jacek Pestka
tel. +48 52 398 83 97 wew. 42
e-mail: j.pestka@pnbt.com.pl 

Konserwator obwodu ochronnego - Ewa Tokarska
tel. +48 52 398 81 12
e-mail: e.tokarska@pnbt.com.pl
e-mail: bachorze@pnbt.com.pl 

Konserwator obwodu ochronnego - Krzysztof Bosek
tel. +48 52 398 82 90
e-mail: debowa.gora@pnbt.com.pl 

Konserwator obwodu ochronnego - Sebastian Folega
tel. +48 52 398 12 18
e-mail: drzewicz@pnbt.com.pl 
DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA PARKU I OCHRONY PRZYRODY
Główny specjalista ds. udostępniania Parku (muzeum) - Magdalena Kochanowska
tel. +48 52 335 51 29
e-mail: m.kochanowska@pnbt.com.pl

Główny specjalista ds. ochrony przyrody (GIS, Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie, zagospodarowanie przestrzenne) - Agnieszka Turowska
tel. +48 52 398 83 97 wew. 41
e-mail: a.turowska@pnbt.com.pl 

Główny specjalista ds. ochrony przyrody (ochrona zwierząt, wędkarstwo, badania naukowe) - Karolina Lubińska
tel. +48 52 398 83 97 wew. 41
e-mail: k.lubinska@pnbt.com.pl

Starszy specjalista ds. ochrony przyrody (Natura 2000, Zagroda Pokazowa Zwierząt) - Maria Chybowska
tel. +48 52 335 51 29
e-mail: m.chybowska@pnbt.com.pl

Starszy specjalista ds. edukacji (edukacja, zajęcia dydaktyczne - zamówienia) - Beata Grabowska
tel. +48 52 335 51 27
e-mail: b.grabowska@pnbt.com.pl 

Specjalista ds. udostępniania Parku (edukacja, turystyka, wycieczki - zamówienia) - Anna Szulta
tel. +48 52 335 51 27
e-mail: a.szulta@pnbt.com.pl

Specjalista ds. udostępniania Parku (muzeum) - Maciej Kędzia
tel. +48 52 335 51 29

e-mail: m.kedzia@pnbt.com.pl