Idź do
Informuję, że zarządzeniem Dyrektora Parku Narodowego "Bory Tucholskie" nr 7/23 z dnia 20 kwietnia 2023 roku, zmieniona została treść regulaminu korzystania z cumowiska łodzi wędkarskich w Bachorzu.

Osoby chętne do korzystania z cumowiska łodzi wędkarskich w Bachorzu są zobowiązane do złożenia, co roku nowego pisemnego wniosku w siedzibie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Charzykowach, ul. Długa 33 lub przesłania skanów wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl 

Druk wniosku można pobrać ze strony Parku lub w sekretariacie siedziby Parku, w dni robocze, w godzinach 8.00-15.00.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu korzystania z cumowiska łodzi wędkarskich w Bachorzu.

Pierwszeństwo do otrzymania stanowiska składowania łodzi mają osoby korzystające z cumowiska w latach 2015-2022 i mogące okazać zezwolenie na wędkowanie z łodzi na Jeziorze Charzykowskim w roku 2023. Pozostałe wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, przyznanie stanowiska uzależnione będzie od liczby wolnych stanowisk.